Historia Gródka X-XX wiek

Gródek to drugi z wczesnośredniowiecznych obiektów obronnych na Starym Mieście w Krakowie. Określany był łacińskim słowem castrum. Od miasta oddzielony był sztuczną fosą. Na terenie Gródka odkryto wyraźne ślady osadnictwa z X(?), a z pewnością z XI-XIII wieku. W początku XIV w. (1312 r.) tutaj rozegrały się wydarzenia związane z buntem mieszczaństwa niemieckiego i czeskiego, któremu przewodził wójt Albert. Tutaj miała się znajdować siedziba współdziałającego z mieszczanami księcia opolskiego, który wedle tradycji „dom sobie obrał wójtowski, który zowią Gródek (ten teraz jest w dzierżeniu Grabiów z Tarnowa herbu Leliwa).Tamże i bramę i wieżę św. Mikołaja wystawił przeciw temu Gródkowi, na których obronę miał dla lepszego potem pokoju“. Po zwycięstwie Władysława Łokietka Albert został pozbawiony wójtostwa krakowskiego, a jego dom zburzono. Książę wzniósł następnie zameczek „Gródek“ (na miejscu obecnego kościoła i klasztoru Dominikanek). Fortyfikacja ta szybko utraciła na znaczeniu.

Najstarszymi zachowanymi śladami zabudowy murowanej na Gródku są: brama od strony wschodniej (relikty widoczne w murach od strony Plant), wzniesiona na pewno przed r. 1305, pełniła równocześnie funkcję bramy miejskiej; jak również pozostałości gotyckiej budowli obronnej, zachowane w piwnicach zabudowań klasztornych. W roku 1312 przebito w murach obronnych miasta, tuż obok Gródka, po stronie północnej, bramę Mikołajską, a w 1331 r., od południa, bramę Nową. Połączono je ulicami: po stronie wschodniej, przechodzącą przez dawny teren Gródka (dzisiejsza ul. Na Gródku) i zachodniej, przebiegającą łukowato poza dawną fosą Gródka (dzisiejsze łukowate odcinki ulic św. Krzyża i Mikołajskiej). W połowie XIV wieku nieregularny blok podzielono na wąskie działki.

Działka, na której wzniesiono obiekt hotelowy (znajdująca się w środkowej części bloku) była przecięta w poprzek dawną fosą. Pierwotna zabudowa to dwa domy frontowe, zapewne z drugiej połowy XIV wieku, które połączono w 1878 roku. Zapewne już od średniowiecza towarzyszyły im oficyny tylne.

W związku z budową hotelu Gródek przeprowadzono badania wykopaliskowe pomiędzy kamienicą na ulicy św. Krzyża 7, a ulicą Na Gródku. Podczas badań zostały odnalezione przedmioty, które obecnie możecie Państwo obejrzeć w naszej muzealnej ekspozycji.